EVRAK DÜZENLEME VE TAKİP
 

 

     
  Evrak Düzenleme ve Takip İşlemlerimiz:

Üner Dış Ticaret, Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçlar ve Gümrük kavramına, bu işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılan her türlü belgeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu gibi tecrübemiz bu evrakların tasnifi ile size zaman kaybettrimemektedir.

     
Düzenlenen Evrak Bilgilerinden Bazıları:

1. PROFORMA FATURA (Proforma Invoice)

Satıcı tarafından düzenlenen ve alıcıya gönderilen bir tür satış teklifidir. Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin adı, birim fiyatı, bu fiyatın hangi süre için geçerli olduğu, ödeme şartları, teslim şekli v.b bilgileri içerir.

2. TiCARi FATURA(Commercial Invoice)

Satıcı tarafından alıcı adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Aşağıdaki hususları içerir;

a. Düzenlendiği dilde “fatura” başlığı,

b. Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi / unvanı, adresi, kaşesi, imzası,

c. Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası,

e. Malın tanımı,

f. Birim fiyatı ve toplam fiyatı,

g. Teslim şekli (Incoterm)

h. Ödeme şekli,

ı. Malın ağırlığı ve miktarı

Daha Detaylı Bilgi için Lütfen Destek Ekibimiz İle Temasa Geçiniz...