İHRACAT HİZMETLERİ
 

 

     
  İhracat İşlemlerimiz:

Üner Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri LTD.ŞTİ.nde gümrükleme hizmetleri ; işlemi yapılacak eşyayla ilgili gelen ilk telefonla başlar kesintisiz devam eder ve söz konusu eşyanın tam ve eksiksiz sahibine teslimiyle sona erer. Evrakların teslim alınması , hazırlanması, gümrük işlemlerinin ifası , eşyanın ilgili antrepolardan veya geçici depolamalardan teslim alınması ; konusuna tamamen hakim, eşyayı ,firmayı ve firmanın hassasiyetlerini bilen yetkili personelimiz tarafından gerçekleştirilir. İşlemlere her aşamada tam nezaret edilmek suretiyle oluşabilecek hataların , maddi zarar ve kayıpların önüne geçilir.
İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür. Üner Gümrük Müşavirliği olarak ihracat talebinin bize ulaşmasını takiben aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

     
Sistemin Çalışması:

1. İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.

2. Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.

3. Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması.

4. Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.

5. Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.

6. Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi.

7. İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.

8. Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.

9. Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.

10. Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

11. Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.

12. Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.