İTHALAT HİZMETLERİ
 

 

     
  İthalat İşlemlerimiz:

Üner Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri LTD.ŞTİ.nde gümrükleme hizmetleri ; işlemi yapılacak eşyayla ilgili gelen ilk telefonla başlar kesintisiz devam eder ve söz konusu eşyanın tam ve eksiksiz sahibine teslimiyle sona erer. Evrakların teslim alınması , hazırlanması, gümrük işlemlerinin ifası , eşyanın ilgili antrepolardan veya geçici depolamalardan teslim alınması ; konusuna tamamen hakim, eşyayı ,firmayı ve firmanın hassasiyetlerini bilen yetkili personelimiz tarafından gerçekleştirilir. İşlemlere her aşamada tam nezaret edilmek suretiyle oluşabilecek hataların , maddi zarar ve kayıpların önüne geçilir.
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler. Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel , şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. İthalat Rejim Kararı 5. Madde” kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ,insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan önlemlerin dışındaki malların ithali serbesttir.” Hükmünü içermektedir.

     
Sistemin Çalışması:

1. İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.

2. Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.

3. Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.

4. Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.

5. Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.

6. Ordinonun alınması.

7. Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.

8. Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.

9. Küşat yapılması.

10. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması .

11. Eksliklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.

12. Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.

13. İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.

14. Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.